Przygotuj się na
Rozporządzenie
Oochronie
Danych
Osobowych

Zabezpiecz dane

Wybierz 1 z 3 pakietów
lub skontaktuj się z nami, dostosujemy się do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

Oszczędź sobie czasu i pieniędzy!
Bądź gotowy na kontrolę, zabezpiecz się przed karami finansowymi.

Zyskaj zaufanie swoich kontrahentów,
uporządkuj dane i działaj zgodnie z prawem.

Czym jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r. Są to zmiany w przepisach dotyczących osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nowe unijne prawo wymaga, aby każdy podmiot, który korzysta z danych osobowych dysponował odpowiednimi narzędziami i zabezpieczeniami, wdrożył procedury ochrony tych danych oraz zarządzał posiadanymi danymi w taki sposób, aby podstawowe prawa osób, których dane są przetwarzane były respektowane.

Kogo dotyczy RODO?
 • Administratora – co oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
 • Procesora (podmiot przetwarzający) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora
 • Niezależnie od tego czy jesteś administratorem czy procesorem, niezależnie od wielkości Twojego przedsiębiorstwa podlegasz pod RODO.

Dlatego też odpowiedzialność za naruszenie przepisów spoczywa zawsze na przedsiębiorcy!

Co grozi przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie RODO?

Skarga na administratora danych może skutkować kontrolą UODO, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych u przedsiębiorcy. Nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na postawie art. 58 ust. 2 podlega na mocy ust. 2 niniejszego artykułu administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 mln EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa   – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Przy czym nałożenie kary pieniężnej na podmiot oraz ustalenie jej wysokości podlega indywidualnej ocenie okoliczności każdego przypadku oraz zależy od spełnionych przesłanek m.in. umyślnego bądź nieumyślnego charakteru naruszenia, wagi i czasu trwania takiego naruszenia.

Jak wygląda proces wdrożenia RODO?

 

Zanim przystąpimy do wdrażania zmian w przetwarzaniu danych musimy odpowiedzieć sobie na wiele pytań:

 • Czy do tej pory dane w naszym przedsiębiorstwie były właściwie zabezpieczane?
 • W jakim zakresie, w jakim celu i jakie dane przetwarzamy?
 • Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w naszym przedsiębiorstwie?
 • Co powinniśmy zrobić, aby te dane należycie zabezpieczyć?

… lista jest dość długa. Aby nie martwić się tymi i wieloma innymi pytaniami skorzystaj z naszej opieki. Dzięki nam wdrożenie RODO nie skończy się na poziomie wprowadzenia nowej dokumentacji i procedur, ale przede wszystkim zostaną one praktycznie zastosowane. W tym celu przeprowadzamy odpowiednie wizytacje podczas których obserwujemy procesy jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. Głównym naszym założeniem jest wprowadzenie systemu zabezpieczeń ochrony danych, który jest zgodny z wytycznymi regulacji RODO, nie tylko na poziomie teoretycznym, ale również praktycznym.

Proces wdrażania to:

 • Formularz potrzeb
 • Wizytacja w siedzibie przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie potrzebnej dokumentacji
 • Szkolenie pracowników
 • Audyt
 • Stała opieka powdrożeniowa

 

Nie czekaj dłużej

Zabezpiecz swoje dane

Skorzystaj z naszej oferty i bądź bezpieczny

Pakiety jakie oferujemy

OPIEKA PODSTAWOWA

Zabezpiecz siebie i dane jakie posiadasz i przetwarzasz dzięki szkoleniu RODO, na którym dowiesz się jaka dokumentacja jest wymagana przez RODO. Otrzymasz od nas wzorcową dokumentację RODO, którą samodzielnie wprowadzisz w swoim przedsiębiorstwie, instrukcje oraz przykłady gotowych rozwiązań.

Jest to pakiet przeznaczony dla małych firm, w tym dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które w niewielkim zakresie przetwarzają dane osobowe. W ramach opieki podstawowej zapewniona jest jednorazowa konsultacja po wdrożeniu przepisów RODO.

od 499 zł + VAT

Stała opieka powdrożeniowa – konsultacje RODO

Istnieje też możliwość wykupienia dodatkowej miesięcznej opieki podstawowej polegającej na konsultacji w zakresie stosowania przepisów RODO.

od 99 zł + VAT

OPIEKA KOMFORTOWA

Bądź gotowy na nowe przepisy prawa powierzając wprowadzenie RODO specjalistom. W ramach opieki komfortowej wprowadzimy wymaganą dokumentację dedykowaną dla Twojego przedsiębiorstwa oraz przeprowadzimy szczegółowy audyt stosowania przepisów RODO. Będziesz miał pewność, że wszystkie wymagane zmiany są zgodne z obowiązującymi procedurami i literą prawa.

Jest to pakiet przeznaczony dla średnich i dużych firm, a ponadto małych firm w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, które przetwarzają dane w znacznym zakresie. W ramach opieki komfortowej zapewniony jest jednorazowy audyt po wdrożeniu przepisów RODO.

od 2499 zł + VAT

Stała opieka powdrożeniowa – konsultacje RODO

Gdy zdecydujesz się na korzystanie z naszej opieki również po wdrożeniu RODO – podczas systematycznych wizyt zapewnimy Twojej firmie stały nadzór nad procesami przetwarzania danych i eliminowanie ewentualnych błędów. Ponadto możesz się z nami konsultować w zakresie stosowania przepisów RODO.

od 299 zł + VAT

OPIEKA ALL INCLUSIVE

W ramach pakietu All Inclusive wprowadzimy wymaganą dokumentację dedykowaną dla Twojego przedsiębiorstwa oraz przeprowadzimy szczegółowy audyt stosowania przepisów RODO. Ponadto przeprowadzimy szkolenia pracowników oraz kadry zarządzającej oraz wspólników ( właścicieli firmy) w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz stosowania przepisów RODO.

Opieka All inclusive dedykowana jest dużym firmom, o wielu profilach działalności, które przetwarzają dane różnego rodzaju i w wielu celach, o rozbudowanej strukturze i dużej liczbie systemów. W ramach opieki All inclusive zapewnione są cztery audyty po wdrożeniu przepisów RODO.

od 5999 zł + VAT

Stała opieka powdrożeniowa – konsultacje RODO

Dzięki naszej stałej opiece będziesz miał możliwość konsultacji w zakresie stosowania przepisów RODO, podczas systematycznych wizyt zapewnimy Twojej firmie stały nadzór nad procesami przetwarzania danych i eliminowanie ewentualnych błędów A ponadto będziemy Inspektorem Danych Osobowych w Twoim przedsiębiorstwie.

od 599 zł + VAT

Cena jest uzgadniana indywidualnie i zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości przetwarzanych danych, a także czasowego nakładu pracy jaki musi być poświęcony na wprowadzenie do przedsiębiorstwa przepisów RODO.

Szkolenie RODO

rodo szkolenia

SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Jeśli jako poważny przedsiębiorca potrzebujesz szczegółowych informacji na temat rozporządzenia RODO po to, abyś miał świadomość w jakim zakresie Cię ono dotyczy i do czego Cię zobowiązuje, zapisz się na indywidualne szkolenie z zakresu przepisów dotyczących wymogu zabezpieczenia i odpowiedniego przetwarzania i ochrony danych osobowych.

szkolenie rodo

SZKOLENIE PRACOWNICZE

Proponujemy również szczegółowe szkolenia w strukturze Twojego przedsiębiorstwa, na których Ty oraz Twoi pracownicy poznacie wszystkie najważniejsze definicje i przepisy w zakresie RODO oraz dowiecie się w jaki sposób wpływają one na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym pracujecie.