Przygotuj się na
Rozporządzenie
Oochronie
Danych
Osobowych

Zabezpiecz dane

Nie zwlekaj z podjęciem tak ważnej decyzji – jeszcze dziś zabezpiecz swoje dane osobowe. A jeśli kwestia ta wciąż wywołuje w Tobie jakiekolwiek obawy, skorzystaj z pomocy naszego opiekuna, który rozwieje wszelkie wątpliwości. Organizujemy szkolenia RODO, jesteśmy obecni przy wdrażaniu proponowanych przez UE rozwiązań, a także przeprowadzamy audyty. Podczas spotkań dowiesz się, czym dokładnie jest ochrona danych osobowych, kogo dotyczą nowe rozporządzenia, a także jak wygląda proces zabezpieczania informacji o firmie.

Wybierz 1 z 3 pakietów
lub skontaktuj się z nami, dostosujemy się do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

Oszczędź sobie czasu i pieniędzy!
Bądź gotowy na kontrolę, zabezpiecz się przed karami finansowymi.

Zyskaj zaufanie swoich kontrahentów,
uporządkuj dane i działaj zgodnie z prawem.

Czym jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r. Są to zmiany w przepisach dotyczących osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nowe unijne prawo wymaga, aby każdy podmiot, który korzysta z danych osobowych dysponował odpowiednimi narzędziami i zabezpieczeniami, wdrożył procedury ochrony tych danych oraz zarządzał posiadanymi danymi w taki sposób, aby podstawowe prawa osób, których dane są przetwarzane były respektowane.

Kogo dotyczy RODO?
 • Administratora – co oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
 • Procesora (podmiot przetwarzający) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora
 • Niezależnie od tego czy jesteś administratorem czy procesorem, niezależnie od wielkości Twojego przedsiębiorstwa podlegasz pod RODO.

Dlatego też odpowiedzialność za naruszenie przepisów spoczywa zawsze na przedsiębiorcy!

Co grozi przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie RODO?

Skarga na administratora danych może skutkować kontrolą UODO, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych u przedsiębiorcy. Nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na postawie art. 58 ust. 2 podlega na mocy ust. 2 niniejszego artykułu administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 mln EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa   – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Przy czym nałożenie kary pieniężnej na podmiot oraz ustalenie jej wysokości podlega indywidualnej ocenie okoliczności każdego przypadku oraz zależy od spełnionych przesłanek m.in. umyślnego bądź nieumyślnego charakteru naruszenia, wagi i czasu trwania takiego naruszenia.

Jak wygląda proces wdrożenia RODO?

 

Zanim przystąpimy do wdrażania zmian w przetwarzaniu danych musimy odpowiedzieć sobie na wiele pytań:

 • Czy do tej pory dane w naszym przedsiębiorstwie były właściwie zabezpieczane?
 • W jakim zakresie, w jakim celu i jakie dane przetwarzamy?
 • Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w naszym przedsiębiorstwie?
 • Co powinniśmy zrobić, aby te dane należycie zabezpieczyć?

… lista jest dość długa. Aby nie martwić się tymi i wieloma innymi pytaniami skorzystaj z naszej opieki. Dzięki nam wdrożenie RODO nie skończy się na poziomie wprowadzenia nowej dokumentacji i procedur, ale przede wszystkim zostaną one praktycznie zastosowane. W tym celu przeprowadzamy odpowiednie wizytacje podczas których obserwujemy procesy jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. Głównym naszym założeniem jest wprowadzenie systemu zabezpieczeń ochrony danych, który jest zgodny z wytycznymi regulacji RODO, nie tylko na poziomie teoretycznym, ale również praktycznym.

Proces wdrażania to:

 • Formularz potrzeb
 • Wizytacja w siedzibie przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie potrzebnej dokumentacji
 • Szkolenie pracowników
 • Audyt
 • Stała opieka powdrożeniowa

 

Nie czekaj dłużej

Zabezpiecz swoje dane

Skorzystaj z naszej oferty i bądź bezpieczny

Pakiety jakie oferujemy

Prowadzisz małą firmę lub jednoosobową działalność? Opieka podstawowa jest stworzona właśnie dla Ciebie. W ramach szkolenia RODO otrzymasz niezbędną wiedzę na temat ochrony danych osobowych, a także gotową dokumentację do wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Dla średnich i dużych firm przygotowaliśmy pakiet komfortowy, który obejmuje: opiekę specjalisty, szkolenie, przeprowadzenie audytu RODO, a także pakiet dokumentów niezbędnych do wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Wprowadzenie nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to spore wyzwanie dla dużych przedsiębiorstw. Jeśli posiadasz firmę o kilku profilach działalności i potrzebujesz wsparcia, przygotowaliśmy opiekę obejmującą szeroki pakiet szkoleń oraz audytów RODO.

Szkolenie RODO

rodo szkolenia

Odpowiedzialny przedsiębiorca to przedsiębiorca, który na bieżąco śledzi wszelkie zmiany o rozporządzeniu RODO. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz zdobyć wiedzę na temat nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, zgłoś się na szkolenie indywidualne.

szkolenie rodo

Na szkolenia z zakresu RODO zapraszamy również Twoich pracowników. Nasz specjalista przekaże wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowego rozporządzenia na temat ochrony danych osobowych: definicje, przepisy oraz wpływ na pracę przedsiębiorstwa.