Przygotuj się na
Rozporządzenie
Oochronie
Danych
Osobowych

Opieka All inclusive


W ramach pakietu All Inclusive wprowadzimy wymaganą dokumentację dedykowaną dla Twojego przedsiębiorstwa oraz przeprowadzimy szczegółowy audyt stosowania przepisów RODO. Ponadto przeprowadzimy szkolenia pracowników oraz kadry zarządzającej oraz wspólników ( właścicieli firmy) w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz stosowania przepisów RODO.

Opieka All inclusive dedykowana jest dużym firmom, o wielu profilach działalności, które przetwarzają dane różnego rodzaju i w wielu celach, o rozbudowanej strukturze i dużej liczbie systemów. W ramach opieki All inclusive zapewnione są cztery audyty po wdrożeniu przepisów RODO.

od 5999 zł + VAT


Stała opieka powdrożeniowa – konsultacje RODO

Dzięki naszej stałej opiece będziesz miał możliwość konsultacji w zakresie stosowania przepisów RODO, podczas systematycznych wizyt zapewnimy Twojej firmie stały nadzór nad procesami przetwarzania danych i eliminowanie ewentualnych błędów A ponadto będziemy Inspektorem Danych Osobowych w Twoim przedsiębiorstwie.

od 599 zł + VAT